Sosyal Bilgiler kategorisinde (15.1k puan) tarafından soruldu

1 cevap

(15.1k puan) tarafından cevaplandı

          AMASYA GÖRÜŞMELERİ (PROTOKOLÜ)

  •  Amasya görüşmeleri 20 Ekim ile 22 Ekim 1919 tarihleri arasında İstanbul Hükumeti temsilcisi olan Bahriye Nazırı Salih Paşa ile Heyeti Temsiliye Başkanı sıfatıyla Mustafa Kemal Paşa arasında gerçekleştirilen görüşmelerdir.
  • Bu görüşmelerin sebebi Anadolu'da başlayan bu harekete karşı İstanbul Hükumetinin bu hareketin başında bulunan kişiler ile durumu kurtarmak için yaptığı bir toplantıdır.
  • Bu toplantı sonunda bir protokol imzalanmıştır. Bu protokolde yer alan maddeler şunlardır
  • İstanbul hükümeti Sivas Kongresi kararlarını aynen kabul edecek
  • İstanbul Hükumeti Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyetlerini resmen tanıyacak.•Azınlıklara siyasi ve ekonomik ayrıcalık verilmeyecek.
  • Meclis-i Mebusan'ın bir an önce toplanması ve meclisin açılması sağlanacak.
  • Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerin işgaline izin verilmeyecek.
  • İtilaf Devletleri ile yapılacak görüşmelerde Temsil Heyetinin uygun göreceği temsilcilerin bulunması sağlanacak.
  • BU GÖRÜŞME VE İMZALANAN PROTOKOL İLE İSTANBUL HÜKUMETİ ANADOLU'DA BAŞLAYAN HAREKETİ İLK DEFA TANIMIŞ VE TARAF OLARAK KABUL ETMİŞTİR.

İlgili sorular

...