Edebiyat kategorisinde (6.3k puan) tarafından soruldu

1 cevap

(12.7k puan) tarafından cevaplandı

Merhabalar

Türk dili için ayrıntılara sahip ilk çalışma ve eser olarak TÜRK tarihinde yerini almıştır.

1. 11. yüzyılda yazılmıştır.
2. Türkçe için yazılmış ilk sözlük,antoloji,ansiklopedi ve dil bilgisi kitabıdır.
3. Türkçenin yaygınlığını göstermek için yazılmıştır.

4.Araplara Türkçe öğretmek hedeflenmiştir.
5.Yazarı Kaşgarlı Mahmud 
6. Birçok  Türk boyunu gezerek derlemeler yapılarak hazırlanmıştır.
7. Sözcükleri örnekleyen atasözleri ve şiirler kullanmıştır. 

8.Türk yazını için çök önemli bir kaynaktır.
9. Aruz ölçüsüyle yazılmıştır
10. Eserde 7500 Türkçe sözün açıklaması yapılmıştır. Sözcüklerin anlamı, örnekler verilerek açıklanmıştır.
11. Eser Arapçadır, içinde yer alan örnekler Türkçedir. 
12. Eserde  çok sayıda şiir örneği, deyimler, savlar da vardır.
13. Yazar sözcükleri açıklarken o sözcük ya da sözün kullanıldığı Türk boyları hakkında da bilgiler verir.
14. Sözcüklerin kullanılışını örneklendirir. Yazar, Türkçenin önemini ve eserine niçin bu adı verdiğini açıklar.
15. Eser halk edebiyatı ve halk bilimi (folklor) açısından da önemli malzemeler içerir. 
16. Yazar, eserini oluşturan malzemeleri Türk boylan arasında dolaşarak derlemiştir. 

17.Türk boylarının yaşadığı bölgeler ve yaşam koşulları hakkında bilgiler vermiştir.
18. Eserin sonundaki harita Türklerin yaşadıkları yerleri gösterir.
19. Divanü Lügati't-Türk Türkçenin ilk sözlüğü olarak bilinir.

Başarılar Dilerim

İlgili sorular

...