1 görüntülenme
Edebiyat kategorisinde (10.7k puan) tarafından soruldu

1 cevap

(6.3k puan) tarafından cevaplandı

Merhabalar

Fecriati topluluğunun genel özellikleri 

Edebiyatımızdaki ilk topluluktur.

Servetifünun’a tepki olarak ortaya çıksalar da onların izinden gitmişlerdir.

Şiire fazla önem veren bir edebi topluluktur.

Fransız sembolistlerinden etkilenmişlerdir.

Şiirlerde aruz ölçüsü ve ağır bir dil kullanmışlardır. Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalara sıkça yer verilmiştir.

Serveti fünuncuların yarım bıraktığı yenilikleri daha ileri götürememişlerdir. Edebiyat alanında yenilik yapamamışlardır.

Edebiyatımızda ilk edebî beyannameyi yayımlayan topluluktur. (Fecr-i Ati Encümeni Edebîsi Beyannamesi) Fransız edebiyatını örnek alırlar.

Edebiyatta yenilikler yapmak iddiasıyla bir araya gelen sanatçılar “Sanat şahsî ve muhteremdir.“ görüşü ile hareket ederler; ancak Servet-i Fününculardan farklı olamazlar.

Eserlerinde sosyal konulardan çok aşk ve tabiat konusunu işlerler.

Çevre betimlemelerine önem verirler ancak tabiat tasvirleri gerçeklikten uzaktır.

“Edebiyat ciddi ve önemli bir iştir, bunun halka anlatılması lazım.” düşüncesindedirler.

En önemli temsilcisi Ahmet Haşim’dir. Ahmet Haşim topluluk dağıldıktan sonra da topluluğun ilkelerine sadık kalan tek sanatçıdır.

Hikayelerde Maupassant, tiyatroda Henrich İbsen’i örnek almışlardır.

Sanatın gelişmesine hizmet etmek, yeni edebiyatı gençlere tanıtmak, yabancı eserleri Türk edebiyatına kazandırmak, Türk ve Batı edebiyatını birbirine yaklaştırmak temel amaçlarıdır.

Fecriati Topluluğu’nun kısa sürede dağılmasında özellikle Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp’in çıkardıkları Genç Kalemler dergisi etkilidir. Yani Milli Edebiyat hareketinin başlaması en önemli etkendir.

Başarılar dilerim

Hoş geldiniz, Farklı bakış açısı sizlere sorularınızın diğer kullanıcılarımız tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar.

İlgili sorular

1 cevap
...