İngilizce kategorisinde (500 puan) tarafından soruldu

2 Cevaplar

(340 puan) tarafından cevaplandı
 
En İyi Cevap

Merhaba,

Geçmiş zamanda kısa bir konu anlatımı yapalım:

- Geçmiş zaman geçmişte olmuş, bitmiş olan şeyleri anlatmak için kullanılırlar.

Geçmiş zaman olumlu cümleler nasıl kurulur?

Tüm öznelerden sonra geçmiş zaman fiili kullanılır.

1. I + geçmiş zaman fiili.

2. You + geçmiş zaman fiili.

3. We + geçmiş zaman fiili.

4. They + geçmiş zaman fiili.

5. He/She/It + geçmiş zaman fiili.

Adım adım yapalım:

A. Geçmiş zaman fiili ne demektir?

- Geçmiş zamanda fiiller İngilizce'de eğer düzenli ise +ED takısı alırlar.

Örnek: play ifadesi oynamak demektir. Play ifadesinin geçmiş zamanı PLAYED( pleyd diye okunur) olacaktır.

B. Played ifadesi tüm öznelerde aynı şekilde kullanılır. Tüm öznelere geçmiş zamanda aynı fiil kullanılır.

I played, you played, we played, they played, she played, he played, it played.

Bazı y ile biten fiillere +ED takısı gelirken bu fiillerin sonundaki y harfi i ile değişir.

Örnek: try ifadesi denemek demektir. Try ifadesinin geçmiş zamanı TRIED (trayd diye okunur) olacaktır.

C. Düzensiz fiillerde ezber yapmamız gerekmektedir.

- Bu ezberi günde birkaç defa çeşitli ses kayıtlarını dinleyerek yapabilirsiniz.

D. "be" yani olmak fiili.

- "be" yani olmak fiilinin geniş zamanda am/is/are şeklinde kullanıldığını biliyoruz.

Örnekler yapalım: student demek öğrenci demektir.

I am a student.

You are a student.

They are students.

We are students.

She is a student.

He is a student.

 It is a student.

Fakat, bu geçmiş zamandaki am/is/ are şöyle olacaktır: was(vaz diye okunur) ya da were.(vör diye okunur.)

am ve is ifadelerinin geçmiş zamanı was olacaktır.

are ifadelerinin geçmiş zamanı ise were olacaktır.

Kısaca, tekil öznelerde was, you da dahil olmak üzere diğer çoğul fiillerde ise were kullanılacaktır.

I was a student.

You were a student.

They were students.

We were students.

She waa student.

He was a student.

 It was a student.

Geçmiş zamanın olumsuzu:

E. Olmak fiili hariç diğer fiillerde olumsuz:

- Geçmiş zamanda olumsuz çok kolaydır:

ÖZNE + DID NOT + FIILIN(BIRINCI HALI YANI GENİŞ ZAMANI)

Örnek: I did not watch TV. (ay did not voç tivi) (Ben televizyon izlemedim.)

Diğer öznelere göre de yapalım:

1. They did not watch TV.

2. You did not watch TV.

3. He  did not watch TV.

4. She did not watch TV.

5. It did not watch TV.

Not: İsterseniz did not kısmını didn't şeklinde kısaltabilirsiniz.

F. Olmak fiilinin olumsuzu

Yukarıda bahsettiğimiz was ve were ifadelerinin negatifleri sırasıyla was not ve were not olacaktır.

Bunları yukarıda kullandığımız örnekte yapalım:

was not a student.

You were not a student.

They were not students.

We were notstudents.

She was not a student.

He was not a student.

 It was not a student.

(660 puan) tarafından cevaplandı
Simple past tense; geçmişte yaşanmış olay ve durumlar anlatan zamandır.

İlgili sorular

2 cevap
2 cevap
İngilizce kategorisinde undisputed (2k puan) tarafından soruldu
1 cevap
İngilizce kategorisinde undisputed (2k puan) tarafından soruldu
0 cevap
İngilizce kategorisinde tweety (10.5k puan) tarafından soruldu
0 cevap
İngilizce kategorisinde tweety (10.5k puan) tarafından soruldu
...