1 görüntülenme
İngilizce kategorisinde (25.9k puan) tarafından soruldu

1 cevap

(25.9k puan) tarafından cevaplandı

Little Red Riding Hood (Kırmızı Başlıklı Kız)

There was a girl named Little Red Riding Hood. She lived with her mother in the woods.

Kırmızı Başlıklı Kız adında bir kız yaşardı. Annesi ile birlikte ormanda yaşardı.

One day, she wanted to visit her grandmother and baked a cake for her.

Bir gün anneannesini ziyaret etmek istedi ve ona bir kek pişirdi.

On her way, she met a wolf.

Yolda bir kurt ile karşılaştı.

The wolf asked, "Where are you going?" She answered, "I am going to visit my grandmother."

Kurt sordu: "Nereye gidiyorsun?". Kız cevapladı: "Anneannemi ziyaret edeceğim."

Before Little Red Riding Hood, the wolf ran to granmother's house.

Kırmızı Başlıklı Kız'dan önce kurt anneannenin evine koştu.

The wolf ate the grandmother. The wolf got into the bed and wore grandmother's clothes.

Kurt anneanneyi yedi. Kurt yatağa girdi ve anneannenin kıyafetlerini giydi.

Little Red Riding Hood looked at the wolf and said, "What big eyes you have!"

Kırmızı Başlıklı Kız kurta baktı ve dedi ki: "Ne kadar büyük gözlerin var."

"All the better to see you with," said the wolf.

Seni daha iyi görebilmek için dedi kurt.

"What big ear you have!"

Kırmızı Başlıklı Kız kurta baktı ve dedi ki: "Ne kadar büyük kulakların var."

"All the better to hear you with," said the wolf.

Seni daha iyi duyabilmek için dedi kurt.

"What big teeth you have!" said Little Red Riding Hood.

Ne kadar büyük dişlerin var dedi Kırmızı Başlıklı Kız.

"All the better to eat you with!" shouted the wolf and ate Little Red Riding Hood.

Seni daha iyi yiyebilmek için dedi kurt ve Kırmızı Başlıklı Kız'ı yedi.

A woodcutter heard the sounds and came to the house. He saved the grandmother and Little Red Riding Hood.

Bir ormancı sesleri duydu ve eve geldi. Anneanne ve Kırmızı Başlıklı Kız'ı kurtardı.

Hoş geldiniz, Farklı bakış açısı sizlere sorularınızın diğer kullanıcılarımız tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar.

İlgili sorular

0 cevap
0 cevap
İngilizce kategorisinde tweety (25.9k puan) tarafından soruldu
0 cevap
İngilizce kategorisinde tweety (25.9k puan) tarafından soruldu
0 cevap
0 cevap
0 cevap
İngilizce kategorisinde cinali (5.3k puan) tarafından soruldu
0 cevap
İngilizce kategorisinde tweety (25.9k puan) tarafından soruldu
1 cevap
1 cevap
...