1 görüntülenme
Fen Teknoloji kategorisinde (10.7k puan) tarafından soruldu
Kalitim nedir?

Gen  nedir?

Genotip nedir?

Fenotip nedir?

Baskın Gen nedir?

Çekinik Gen nedir?

Saf  Döl nedir?

Melez Döl nedir?

1 cevap

(7.8k puan) tarafından cevaplandı
Canlılların sahip olduğu özelliklerin nesilden nesile aktarılmasına KALITIM denir.

DNA üzerinde karakterlerin oluşmasından sorumlu görev birimlerine GEN denir.

Canlıların sahip olduğu gen yapısına GENOTİP denir.AA Bb cc ....gibi

Canlılarda genotip ve çevrenin etkisiyle oluşan dış görünüşe FENOTİP denir.Mor çiçekli bezelye,mavi gözlü insan .....gibi

Fenotipte (dış görünüşte) etkisini gösteren gene BASKIN GEN denir.Büyük harfle yazılır A B.... gibi

Baskın gen olduğu durumlarda etkisini gösteremeyen gene ÇEKİNİK GEN denir.Küçük harfle gösterilir a b....gibi

Bir karaktere etki eden gen çiftinin birbiriyle aynı olmasına SAF DÖL (homozigot,arı döl) denir.AA bb CC ...gibi

Bir karatere etki eden gen çiftinin birbirinden farklı olmasına MELEZ DÖL (heterozigot) denir.Aa Bb Cc ...gibi

***Baskın genler hem saf hem de melez durumda ortaya çıkar.Çekinik genler ise sadece saf döl durumunda ortaya çıkar

İlgili sorular

...